Mennegat Trading distributeur beyerdynamic Nederland

Mennegat Trading BV nieuwe distributeur beyerdynamic Nederland

01-03-2021 / Nieuws

De Nederlandse distributeur in professionele audio oplossingen Mennegat Trading BV en de Duitse fabrikant van communicatie oplossingen als microfoons en hoofdtelefoons beyerdynamic hebben een distributie overeenkomst getekend voor de Nederlandse markt. Deze overeenkomst gaat in op 1 maart en betreft alle installatie en communicatie oplossingen uit het portfolio van beyerdynamic.

Beyerdynamic en Mennegat zullen het marktpotentieel in verticale markten waar communicatie van belang is samen gaan ontwikkelen, waarbij nadrukkelijk wordt gekeken naar nieuwe trends als hybride leren en zakelijke communicatie middels videovergaderen. Beyerdynamic biedt technologische oplossingen voor de behoeften van deze gebruikers en brengt deze oplossingen naar de klant met de ondersteuning van Mennegat. “Met Mennegat Trading BV als ervaren en gestructureerde distributeur met heel veel toegevoegde waarde kunnen we de Nederlandse markt optimaal benaderen. We kijken uit naar een succesvolle samenwerking ", zegt Andreas Schicker, Global Sales & Marketing Director bij beyerdynamic.

Mennegat Trading BV strategische keuze voor beyerdynamic

De directe marktbenadering van Mennegat Trading BV heeft een sterke focus op de eindgebruiker en is bovendien gericht op het bieden van oplossingen. Daarnaast snapt Mennegat zijn rol als distributeur als geen ander door een technische oplossingspartner te zijn voor system integrators en AV installateurs. Dankzij hun onorthodoxe marketing en sterke netwerk ziet beyerdynamic Mennegat als een strategische partner, waarbij dealers, integrators en eindgebruikers op de beste wijze worden ondersteund

Vooruitzichten beyerdynamic binnen de communicatie business

De reeds genoemde activiteiten en de inzichten vanuit Mennegat passen in de huidige en toekomstige strategie van beyerdynamic. Trends als mobiele en flexibele communicatie tussen mensen thuis, op kantoor en tijdens leer- en trainingssessies zullen effect gaan hebben op de toekomstige productontwikkelingen van beyerdynamic.

"Perfecte match voor het leveren van zakelijke audiosystemen"

“De toevoeging van beyerdynamic aan ons portfolio past perfect in onze ambitie om zakelijke audio oplossingen te bieden aan onze installatiepartners”, zegt Herjan Mennegat, Managing Director van Mennegat Trading BV. “Beyerdynamic heeft een geweldige reputatie opgebouwd en heeft een sterke historie op de Nederlandse markt. We kijken ernaar uit om deze reputatie samen met beyerdynamic weer op te bouwen binnen onze snel veranderende markt. "

Over beyerdynamic

Het oorspronkelijke bedrijf BEYER werd in 1924 opgericht in Berlijn. Pas in de jaren ’50 werd het bedrijf bekend als beyerdynamic GmbH & Co. KG en verhuisde het naar Heilbronn waar het bedrijf intussen nog steeds gevestigd is. Recent heeft beyerdynamic zich ontwikkeld tot een wereldbedrijf bedrijf dat is gespecialiseerd in consumentenelektronica. Hierbij worden 3 divisies gescheiden van elkaar, te weten ‘Communication’, ‘Creator’ en ‘Consumer’. Op deze wijze is het portfolio van beyerdynamic in staat om te voldoen aan de wensen en eisen van eindgebruikers binnen het volledige spectrum van wereldwijde, digitale en culturele veranderingen, terwijl het altijd trouw blijft aan de eigen historie. Een historie van het leveren van high end audio oplossingen op podia over de hele wereld, opnamestudio’s in alle grote steden en als music provider over de oren van talloze, veeleisende klanten wereldwijd.

Meer info? Bezoek beyerdynamic.com.

Over Mennegat Trading BV

Met bijna 25 jaar ervaring in de Nederlandse AV-industrie is Mennegat Trading de snelst groeiende professionele audiodistributeur op de Nederlandse markt en levert ze merken als Biamp, Powersoft, Apart Audio, Community Professional, Cambridge Soundmasking, Moodsonic, MAG Audio en OPUS Technologies. Met de toevoeging van beyerdynamic heeft Mennegat Trading een enorme stap gezet om haar professionele audioportfolio te vervolledigen die wordt aangeboden in ruimtes binnen het bedrijfsleven, maar ook voor onderwijs-, horeca- en winkelomgevingen.

Voor meer informatie bezoek mennegat.nl.

PRESS RELEASE IN ENGLISH FOR INTERNATIONAL PUBLICATION

Beyerdynamic and Mennegat Trading sign distributor agreement for the Dutch market

ENTER, The Netherlands, Professional audio distributor Mennegat Trading BV and the German market leader in communication solutions beyerdynamic have signed a distribution agreement for the Dutch market, effectively starting from the 1st of March. The agreement covers all communication and installation solutions beyerdynamic.

Together, beyerdynamic and Mennegat, will develop the potential in vertical markets wherever communication is applied. Considering new trends in hybrid learning and business communication, beyerdynamic provides technology solutions for the users’ needs and brings them to the customer with the support of Mennegat. “With Mennegat as a structured value-added distributor, we will develop the market. We are looking forward to a successful cooperation," says Andreas Schicker, Global Sales & Marketing Director at beyerdynamic.

A strategic decision to strengthen the distribution network abroad

Mennegat follows a strong end-user driven approach and focuses its application. They understand the needs and requirements of customers and promotes the solutions directly to the end-user. Mennegat understands their connecting role of being a technical solution partner for customers and a strategic partner for beyerdynamic. Mennegat has a deep marketing orientation and strong network and supports its local dealers, integrators and end-users in the best way.

Outlook of beyerdynamic products and the communication business

The already mentioned activities and the understanding from Mennegat fits into the strategic direction of products from beyerdynamic now and in the future. Trends and upcoming developments in mobile and flexible communication between people at home, in the office, during learning and training sessions will meet future product developments of beyerdynamic.

A perfect fit to provide business audio systems

“The addition of beyerdynamic to our portfolio fits perfectly well in our ambition to provide end-to-end business audio solutions”, says Herjan Mennegat, Managing Director of Mennegat Trading BV. “Beyerdynamic has build a great reputation and has a strong heritage in the Dutch market. We look forward to rebuild this reputation side by side with beyerdynamic within our market which is rapidly changing.”

About beyerdynamic

The original company BEYER was founded in 1924 in Berlin. It was not until the 1950s that it became known as beyerdynamic GmbH & Co. KG and relocated to Heilbronn. More recently, it has been developing into a global consumer electronics company. It competes for customers across three divisions, namely “Communication”, “Creator” and "Consumer”. As such, it is able to reflect the full spectrum of global, digital and cultural changes being seen in today’s modern society, whilst always staying true to the company’s own history, which has seen it grace stages all around the world, recording studios in all major cities and now the ears and souls of discerning customers.

Fore more information please visit beyerdynamic.com.

About Mennegat Trading BV

With almost 25 years of experience in the Dutch AV industry Mennegat Trading is the fastest growing professional audio distributor in the Dutch market and provides brands like Biamp, Powersoft, Apart Audio, Community Professional, Cambridge Soundmasking, Moodsonic, MAG Audio and OPUS Technologies. With the addition of beyerdynamic Mennegat Trading took a huge step in order to complete its professional audio portfolio which are being offered in spaces within corporate businesses, as well as for education-, hospitality- and retail environments.

For more information please visite mennegat.nl.

Door onze site te gebruiken, gaat u akkoord met ons  Privacybeleid. Sluiten